ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,15 gam kết tủa.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên của hợp chất X.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 8

 
 

Nhận định & Phương pháp

Phản ứng tráng bạc của Anđehit đơn chức tạo Ag. Có số mol kết tủa, có khối lượng chất hữu cơ ⇒ Công thức phân tử.

Lời giải:

X là anđehit đơn chức

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

nAg = 0.02 mol ⇒ nRCHO =  nAg = 0,01 mol

MRCHO = 58,0 g/mol. R là C2H5, X là CH3CHCHO.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1