YOMEDIA
NONE

Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo các chất mà hô hình của chúng cho dưới đây:

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

a) CH3COOH

b) CH3CH2CH2CH3

c) CH3CH2OH

d) CH2OHCHOHCH2OH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 247 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON