RANDOM
VIDEO

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 10 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Nhận định & Phương pháp

Cho etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư chính là để điều chế Anđehit. Sau đó là phản ứng tráng bạc của anđehit.

Có khối lượng kết tủa Ag → Số mol anđehit và etanol → Tính hiệu suất phản ứng.

Lời giải:

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH+ H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

\(\\ n_{CH_{3}CHO} = \frac{1}{2} n_{Ag} = \frac{1}{2}. \frac{8,1}{108} = 0,0375 \ mol \\ \\ n_{C_{2}H_{5}OH} = \frac{3}{46} \ mol\)

Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol:

\(\frac{0,0375}{3,00} . 46. 100 \% = 57,5 \ \%.\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1