YOMEDIA

Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 10 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Dẫn hơi của 3 gam etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư. Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ được chất lỏng A. Khi A phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etanol?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận định & Phương pháp

Cho etanol vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO dư chính là để điều chế Anđehit. Sau đó là phản ứng tráng bạc của anđehit.

Có khối lượng kết tủa Ag → Số mol anđehit và etanol → Tính hiệu suất phản ứng.

Lời giải:

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH+ H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

\(\\ n_{CH_{3}CHO} = \frac{1}{2} n_{Ag} = \frac{1}{2}. \frac{8,1}{108} = 0,0375 \ mol \\ \\ n_{C_{2}H_{5}OH} = \frac{3}{46} \ mol\)

Hiệu suất của phản ứng oxi hóa etanol:

\(\frac{0,0375}{3,00} . 46. 100 \% = 57,5 \ \%.\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • hi hi

    hỗn hợp X gồm ancol y, andehit x , axit cacboxylic t ( biết y z t có cùng số cacbon, mạch hở, đơn chức trong gốc hidrocacbon đều có 1 liên kết pi). cho 5.6 g X tác dụng vs dd brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy 17.6g brom phản ứng. mặt khác cho toàn bộ lượng x trên phản ứng vs AgNO3 trong NH3 dư, kết thúc phản ứng thu dk 4.32 g Ag. phần trăm kl andehit trong x là ?? 

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>