YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa 3 axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong đó hai chất là axit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất là axit không no có một liên kết kép ở gốc hiđrocacbon.

Cho 29,6 g M tác dụng với dung dịch NaOH rồi cô cạn, thu được 40,6 g hỗn hợp muối khan. Đốt cháy hoàn toàn 8,88 g M thu được 6,72 lít CO2 (đktc).

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.17

Các axit đơn chức tác dụng với NaOH như sau :

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

Cứ 1 mol RCOOH biến thành 1 mol RCOONa thì khối lượng tăng thêm: 23 - 1 = 22 (g).

Khi 29,6g M biến thành hỗn hợp muối, khối lượng đã tăng thêm: 40,6 - 29,6= 11 (g).

Vậy số mol 3 axit trong 29,60g M là 11 : 22 = 0,5 mol 

Khối lượng trung bình của 1 mol axit trong hỗn hợp là 29,6 : 0,5 = 59,2 gam

Vậy trong hỗn hợp M phải có axit có phân tử khối nhỏ hơn 59,2. Chất đó chỉ có thể là H-COOH. Nhưng M có 2 axit no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên đã có HCOOH thì phải có CH3COOH.

Giả sử trong 8,88 g M có x mol HCOOH, y mol CH3COOH và z mol CnH2n-1COOH

Ta có hệ phương trình:

x + y + z = 0,15   (1)

46x + 60y + (14n + 44)z = 8,88  (2)

2HCOOH + O2 → 2CO2 + 2H2O

x mol                       x mol

CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O

y mol                       2y mol

CnH2n-1COOH + 1,5nO2 → (n+1)CO2 + nH2O

 z mol                                (n+1)z mol

x + 2y + (n + 1)z = 0,3 (3)

Cách giải hệ phượng trình :

Nhân 2 vế của phương trình (3) với 14 ta có

14x + 28y + (14n + 14)z = 4,2 (3’)

Lấy (2) trừ đi (3') :

32x + 32y + 30z = 4 68 (2')

Nhân (1) với 30 ta có:

30x + 30y + 30z = 4,50 (1')

Lấy (2') trừ đi (1'): 2x + 2y = 0,18 ⇒ x + y = 0,09 ⇒ z = 0,15 - 0,09 = 0,06

Thay các giá trị vừa tìm được vào phương trình (3), ta có :

0,09 + y + 0,06(n + 1) = 0,3

y = 0,15 - 0,06n

0 < y < 0,09 ⇒ 0 < 0,15 - 0,06n < 0,09

1 < n < 2,5

⇒ n = 2 ; y = 0,15 - 0,06.2 = 0,03 ⇒ x = 0,06.

Thành phần khối lượng của hỗn hợp:

H-COOH(CH2O2) axit metanoic là

\(\frac{{0,06.46}}{{8,88}}.100\%  = 31,1\% \) 

CH3-COOH(C2H4O2) axit etanoic là

\(\frac{{0,03.60}}{{8,88}}.100\%  = 20,3\% \) 

CH2 = CH-COOH(C3H4O2) axit propenoic là

\(\frac{{0,06.72}}{{8,88}}.100\%  = 48,6\% \) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.17 trang 76 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF