YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 212 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 212 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Nhận định & Phương pháp

Đề yêu cầu trình bày phương pháp hóa học nhận biết: anđehit axetic (CH3CHO), axit axetic (CH3COOH), glixerol (C3H5(OH)3), ancol etylic (C2H5OH)

  • Có chứa đúng một dung dịch Axit nên ta nhận biết bằng quỳ.
  • Đề cho 2 ancol, một ancol đơn chức, một ancol đa chức có nhiều nhóm OH kề nhau ⇒ Dùng dung dịch Cu(OH)2
  • Có anđehit có thể dùng dung dịch Cu(OH)2 có đun nóng.

Lời giải:

Bước 1: Dùng quỳ tím → Dung dịch làm quỳ hóa đỏ là axit axetic (CH3COOH)

Bước 2: Dùng Cu(OH)2 nhận được glixerol bằng hiện tượng tạo phức đồng màu xanh. Và nhận được anđehit axetic khi đun nóng với Cu(OH)2

Bước 3: Còn lại là ancol etylic

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 212 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1