YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng):

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.13

(1) CH2=CH2 + HCl xt→ CH3−CH2−Cl

(2) C2H5Cl + NaOH ancol→ CH2=CH2 + NaCl + H2O

(3) C2H5Cl + NaOH H2O→ C2H5OH + NaCl

(4) C2H5OH + HCl → C2H5Cl + H2O

(5) C2H4 + H2O (H+)→ C2H5OH

(6) C2H5OH (170o, H2SO4) → C2H4 + H2O

(7) C2H5OH + CuO (to) → CH3CHO + Cu + H2O

(8) CH3CHO + H2 (to, Ni) → C2H5OH

(9) C2H5OH + O→ CH3COOH + H2O

(10) 2CH3CHO + H2 → 2CH3COOH

(11) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

(12) CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + Na2SO4

(13) CH3COOH+ C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

(14) CH3COOC2H5 + H2O ↔ CH3COOH + C2H5OH

(15) CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.13 trang 76 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF