RANDOM

Bài tập 46.2 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.2 trang 74 SBT Hóa học 11

Chất X là một anđehit mạch hở chứa a nhóm chức anđehit và b liên kết C=C ở gốc hiđrocacbon. Công thức phân tử của chất X có dạng là ?

A. CnH2n−2a−2bOa

B. CnH2n−a−bOa

C. CnH2n+2−a−bOa

D. CnH2n+2−2a−2bOa

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.2 trang 74 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM