RANDOM

Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11

Anđehit axetic có thể khử được đồng (II) hiđroxit tạo ra kết tủa đồng (I) oxit có màu đỏ gạch.

Hãy viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng nói trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.9

CH3-CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → CH3COONa + Cu2O + 3H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.9 trang 75 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM