YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 212 sách GK Hóa lớp 11

Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất. Lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên và còn một phần không tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 đặc thấy có khí màu nâu bay lên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giải thích quá trình thí nghiệm trên.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Từ dữ kiện của đề:

(1) Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 trong ammoniac thấy tạo ra kết tủa gồm hai chất (C2Ag2, Ag)

C2H+ 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓+ 2NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO+ 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

(2) Lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư thấy có khí bay lên (C2H2và còn một phần không tan Y (AgCl, Ag)

C2Ag2 + 2HCl → 2AgCl ↓ + C2H2 ↑

Y(AgCl, Ag) + HNO3  

(3) Hòa tan Y trong dung dịch HNO3 đặc thấy có khí màu nâu (NO2bay lên

Ag + 2HNO → AgNO3 + NO2 ↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 212 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1