YOMEDIA

Bài tập 46.3 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.3 trang 74 SBT Hóa học 11

Axit ađipic có công thức là HOOC[CH2]4COOH. Tên thay thế của chất này là

A. axit butanđioic.

B. axit butan-1,4-đioic.

C. axit hexanđioic.

D. axit hexan-1,6-đioic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.3

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.3 trang 74 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA