YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11

Chất hữu cơ X chỉ có chức anđehit. Biết 0,1 mol X có thể kết hợp với 4,48 lít H2 (lấy ở đktc) khi có chất xúc tác Ni và nhiệt độ thích hợp.

Mặt khác, nếu cho 7 g X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac, thu được 27g Ag.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.11

Theo đầu bài 0,1 mol anđehit X kết hợp được với 0,2 mol H2. Vậy X có thể là: Anđehit no hai chức CnH2n(CHO)2 hoặc anđehit đơn chức có 1 liên kết đôi ở gốc CnH2n-1CHO.

1. Nếu X là CnH2n(CHO)2 thì :

CnH2n(CHO)2 + 4AgNO+ 6NH3 + 2H2O → CnH2n(COONH4)2 + 4NH4NO3 + 4Ag↓

Số mol X = số mol Ag /4 = 6,25.10−2 (mol)

\({M_X} = \frac{7}{{6,{{25.10}^{ - 2}}}} = 112(g/mol)\)

MCnH2n(CHO)2 = 112 (g/mol) hay 14n + 2.29 = 112 ⇒ n = 3,86 (loại)

2. Nếu X là CnH2n-1CHO:

CnH2n-1CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CnH2n-1COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag↓

Số mol X = Số mol Ag / 2 = 1,25.10−1 (mol).

\({M_X} = \frac{7}{{1,{{25.10}^{ - 1}}}} = 56(g/mol)\)

MCnH2n−1CHO = 56 (g/mol) ⇒ 14n + 28 = 56 ⇒ n = 2

CTPT: C3H4O

CTCT: CH2 = CH-CHO propenal.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.11 trang 75 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF