YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

A. CH3-CO-CH3

B. CH2=CHCH=O

C. CH3COCH2CH3

D. CH3CH2CHO

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Công thức cấu tạo ở ý A, C là Xeton (Loại do Xeton không tráng bạc)

Công thức cấu tạo ở ý B là Anđehit không no (Loại)

⇒ Công thức cấu tạo của X: CH3CH2CH=O

⇒ Đáp án: D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1