YOMEDIA

Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X?

\(\\ \begin{matrix} \\ A. \ CH_{3}-C-CH_{3} \\ \ \ \ \ ^| ^| \\ \ \ \ \ O \end{matrix} \\ \\ B. \ CH_{2}=CH-CHO \\ \\ \begin{matrix} C. \ CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^| ^| \ \ \ \ \ \ \\ O \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \\ \\ D. \ CH_{3}-CH_{2}-CHO\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Công thức cấu tạo ở ý A, C là Xeton (Loại do Xeton không tráng bạc)

Công thức cấu tạo ở ý B là Anđehit không no (Loại)

⇒ Công thức cấu tạo của X: CH3CH2CH=O

⇒ Đáp án: D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Nguyễn

  Đốt cháy 4.4g một HCHC X thu được 8.8g CO2 và 3.6g H2O, tỉ khối của X so với H2= 44

  Lập ct phân tử của X

  Viếtcác đồng phân cấu tạo X ở dạng HC đã học

  Hỗn hợp đốt cháy gồm CO2, H2O thu được ở trên cho vào dd vôi trong dư dd sau phản ứng.

  Ae tính giúp mình với pls :3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA