YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 86 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 86 sách GK Hóa lớp 10

Cho các phản ứng sau:

A. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

C. NaH + H2O → NaOH + H2

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử là:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 86 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF