YOMEDIA
NONE

Bài tập 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10

Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Xác định kim loại R.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.10

Xét 1 mol kim loại ứng với R (gam) tham gia phản ứng.

2R + nH2SO4 → R2(SO4)n + nH2

Cứ R gam → \(\left( {\frac{{2R + 96n}}{2}} \right)\) gam muối

⇒ \(\left( {\frac{{2R + 96n}}{2}} \right) = 5R\) ⇒ R = 12n, thỏa mãn với n = 2

Vậy R=24 (Mg)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.10 trang 45 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF