YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

a) Viết phương trình hóa học của những biến đổi sau:

- Sản xuất vôi sống bằng cách nung đá vôi.

- Cho vôi sống tác dụng với nước (tôi vôi).

b) Số oxi hóa của các nguyên tố trong những phản ứng trên có biến đổi không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Các phản ứng hóa học:

- Phản ứng sản xuất vôi:

- Phản ứng tôi vôi:

\(\mathop {CaO}\limits^{ + 2\,\,\,\,\,\, - 2}  + \mathop {{H_2}O}\limits^{ + 1\,\,\,\,\,\,\,\, - 2}  \to \mathop {Ca{{(OH)}_2}}\limits^{ + 2\,\,\,\,\, - 2\,\,\, + 1} \)

b) Trong các phản ứng trên không có sự thay đổi số oxi hóa.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON