YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.1 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.1 trang 44 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

A. Sự tương tác của natri clorua và bạc nitrat trong dung dịch

B. Sự tương tác của sắt và clo

C. Sự tác dụng của kẽm với dung dịch H2SO4 loãng

D. Sự phân hủy kali pemanganat khi đun nóng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.1

A. NaCl + AgNO→ NaNO+ AgCl↓

→ phản ứng trao đổi, không có sự thay đổi số oxi hóa.

B. 2Fe + 3Cl→ 2FeCl3

→ phản ứng oxi hóa – khử

C. Zn + H2SO→ 2ZnSO+ H2

→ phản ứng oxi hóa – khử

D. 2KMnO4 → K2MnO+ 4MnO+ O2

→ phản ứng oxi hóa – khử

→ Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.1 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF