YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18.9 trang 45 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.9 trang 45 SBT Hóa học 10

Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,136 lít khí (đktc). Tính tổng khối lượng muối thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.9

Nhận thấy: \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 2.\frac{{3,136}}{{22,4}} = 0,28mol\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng có :

Khối lượng muối = 5,1 + 0,28.36,5 - 0,14.2 = 15,04 (gam)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.9 trang 45 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON