YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Người ta có thể tổng hợp được amoniac (NH3) từ khí nitơ và khí hiđro.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Số oxi hóa của các nguyên tố biến đổi như thế nào trong phản ứng hóa học đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Phản ứng xảy ra: N2 + 3H2 → 2NH3

b) Nitơ có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -3. Còn hiđro có số oxi hóa tăng từ 0 lên +1.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON