YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy điển các ví dụ vào ô trống, mỗi ô ghi lại 2 phương trình hóa học (nếu có) không trùng với các phản ứng trong bài học, có ghi rõ số oxi hóa của các nguyên tố. Để trống các ô không phản ứng thích hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Phản ứng hóa hợp:

+ Sơ đồ:  A + B → AB

+  Có sự thay đổi số oxi hóa: 4Na + O2 → 2Na2O

+ Không có sự thay đổi số oxi hóa: CaO + CO2 → CaCO3

- Phản ứng phân hủy:

+ Sơ đồ: AB → A + B

+  Có sự thay đổi số oxi hóa: 2KClO3 → 2KCl + 3O2

+ Không có sự thay đổi số oxi hóa: MgCO→ MgO + CO2

- Phản ứng thế:

+ Sơ đồ: AB + C → AC + B

+  Có sự thay đổi số oxi hóa: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

- Phản ứng trao đổi:

+ Sơ đồ: AB + CD → AD + CB

+ Không có sự thay đổi số oxi hóa: 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF