YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho ba ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt và ba ví dụ về phản ứng thu nhiệt.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Ba ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt (ΔH < 0):

C(r) +O2(k) → CO2(k)   (ΔH = -393,5 KJ/mol)

CuSO4(dd) + Zn(r) → ZnSO4(dd) + Cu(r); ΔH = -231,04 KJ/mol

HI(k) → 1/2H2(k)  + 1/2I2(k) ;  ΔH = -25,9 KJ/mol

Ba ví dụ về phản ứng thu nhiệt (ΔH > 0):

C(r) + H2O(k) → CO(k) + H2(k); ΔH = + 131,25 KJ/mol

1/2H2(k) + 1/2I2(k) → HI(k); ΔH = + 25,9 KJ/mol

CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k);  ΔH =+ 177,9 KJ/mol

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 110 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON