ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18.6 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.6 trang 44 SBT Hóa học 10

Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O phân tử clo

A. bị oxi hoá.    

C. không bị oxi hoá, không bị khử.

B. bị khử.    

D. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.6

 
 

⇒ Cl2 vừa cho electron vừa nhận electron ⇒ Cl2 vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.6 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1