YOMEDIA
NONE

Bài tập 18.7 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.7 trang 44 SBT Hóa học 10

Số oxi hoá của clo trong axit pecloric HClO4 là

A. +3.    

B.+5.

C.+7.    

D.-1.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.7

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.7 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON