ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18.7 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.7 trang 44 SBT Hóa học 10

Số oxi hoá của clo trong axit pecloric HClO4 là

A. +3.    

B.+5.

C.+7.    

D.-1.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.7

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.7 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1