YOMEDIA
NONE

Bài tập 18.2 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.2 trang 44 SBT Hóa học 10

Trong phản ứng:

Zn + CuCl2 → ZnCl+ Cu, ion Cu2+ trong đồng (II) clorua

A. bị oxi hóa

B. bị khử

C. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

D. không bị oxi hóa, không bị khử

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.2

ion Cu 2+ là oxi hóa và bị khử

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.2 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON