YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 87 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 87 sách GK Hóa lớp 10

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hoá - khử:

\(\begin{array}{l}
CaC{O_3} \to CaO + C{O_2} \uparrow \\
N{H_4}Cl \to N{H_3} + HCl\\
Cu{(OH)_2} \to CuO + {H_2}O
\end{array}\)

Ba thí dụ phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hoá - khử:

Cu(OH)2 → CuO + H2O

СаСОз → CaO + CO2 

H2CO3 → CO2 + H2O.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 87 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF