YOMEDIA

Bài tập 2 trang 86 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 86 sách GK Hóa lớp 10

Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. Đã nhận 1 mol electron.     

B. Đã nhận 2 mol electron.

C. Đã nhường 1 mol electron.  

D. Đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+ đã nhận 2 mol electron

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 86 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Lộc

  cân bằng phương trình :

  a, Mg +HNO3 -> (Mg(NO3)2+NO+H2O

  b, Fe+H2SO4 -> Fe2(SO4)3+SO2 + H2O

  c, Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2S + H2O

  d, Al ++ HNO3 -> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

  e,FeCO3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 +S+ CO2 + H2O

  f,Fe3O4 +HNO3 -> Fe(NO3)3 + N2O + H2O

  g, Al +HNO3 -> Al(NO3)3 + N2O + H2O

  h,FeSO4 + H2SO4 +KMnO4 -> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 +H2O

  i,KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  j,K2Cr2O7 +HCl -> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

  MK CẦN GẤP LỜI GIẢI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA