YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 86 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 86 sách GK Hóa lớp 10

Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+:

A. Đã nhận 1 mol electron.     

B. Đã nhận 2 mol electron.

C. Đã nhường 1 mol electron.  

D. Đã nhường 2 mol electron.

Chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Cho phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Trong phản ứng này, 1 mol ion Cu2+ đã nhận 2 mol electron

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 86 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON