ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18.4 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.4 trang 44 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ?

A. 4Na + O2 → 2Na2O

B. Na2O + H2O → 2NaOH

C. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

D. Na2CO3 + HCl → 2NaCl + H2O + CO2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.4

 
 

B, C, D là phản ứng trao đổi

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.4 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1