YOMEDIA
NONE

Bài tập 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10

Cho 1,35 gam hôn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 moi NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.11

Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

Quá trình nhường e :

Cu → Cu2+ + 2e

x → x → 2x

Mg → Mg2+ + 2e

y → y → 2y

Al → Al3+ + 3e

z → z → 3z

Quá trình thu e:

\(\begin{array}{l}
\mathop N\limits^{ + 5}  + 3e \to \mathop N\limits^{ + 2} \\
\,\,\,\,\,\,\,0,03\,\,\,\,\,0,01
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
\mathop N\limits^{ + 5}  + 1e \to \mathop N\limits^{ + 4} \\
\,\,\,\,\,\,\,0,04\,\,\,\,\,0,04
\end{array}\)

Ta có : 2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 và 0,07 cũng chính là số mol NO3- tạo muối.

Khối lượng muối nitrat là : 1,35 + 62 × 0,07 = 5,69 (gam).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.11 trang 45 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON