YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 109 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 109 SGK Hóa học 10 nâng cao

Trong các phản ứng hóa hợp dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaCO3 + H2O + CO3 → Ca(HCO3)2

B. P2O+ 3H2O → 2H3PO4

C. 2SO2 + O→ 2SO3

D. BaO + H2O → Ba(OH)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chọn C.

Phản ứng:  2SO2 + O2 → 2SO3  : Là phản ứng oxi hóa khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 109 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF