YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 87 sách GK Hóa lớp 10

Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) С + H2O → CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 →  СаСОз + H2O

e) Ca + 2H2) → Ca(OH)2 + H2

g) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), f) là những phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đối số oxi hoá của các nguyên tố.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 87 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF