ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 18.8 trang 44 SBT Hóa học 10

Bài tập 18.8 trang 44 SBT Hóa học 10

Phản ứng tự oxi hóa, tự khử (tự oxi hóa - khử) là phản ứng có sự tăng và giảm đồng thời số oxi hóa của các nguyên tử của cùng một nguyên tố. Phản ứng nào sau đây thuộc loại trên

A. Cl+ 2Na → 2NaCl

B. Cl2 + H2 → 2HCl

C. Cl2 + H2O → HCl + HClO

D. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18.8

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18.8 trang 44 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
  • Ngoc Nga

    Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:

    a) CuO ; b) PbO ; c) CO2; d) FeO.

    Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C trong các phản ứng ; ứng dụng của các phản ứng đó trong sản xuất.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1