YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 86 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 86 sách GK Hóa lớp 10

Cho phản ứng: 2Na + Cl2 → 2NaCl.

Trong phản ứng này, nguyên tử natri.

A. Bị oxi hóa.

B. Bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không bị oxi hóa, không bị khử.

Chọn đáp án đúng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Cho phản ứng: 2Na + Cl2 → 2NaCl.

Trong phản ứng này, nguyên tử natri có số oxi hóa tăng từ 0 lên +1 nên bị oxi hóa.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 86 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON