YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 87 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 87 sách GK Hóa lớp 10

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Ba thì dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

\(\begin{array}{l}
3\mathop {Fe}\limits^0  + 2{O_2} \to \mathop {F{e_3}}\limits^{ - \frac{8}{3}} {O_4}\\
\mathop {{H_2}}\limits^0  + \mathop {C{l_2}}\limits^{ + 1}  \to 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \\
2\mathop {{H_2}}\limits^0  + \mathop {{O_2}}\limits^0  \to 2\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} 
\end{array}\)

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử:

CaO + CO2  → СаСО3

Na2O + H2O → 2NaOH

SO3 + H2O → H2SO4.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 87 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON