ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 87 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 87 sách GK Hóa lớp 10

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Ba thì dụ phản ứng hóa hợp thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:

\(\begin{array}{l}
3\mathop {Fe}\limits^0  + 2{O_2} \to \mathop {F{e_3}}\limits^{ - \frac{8}{3}} {O_4}\\
\mathop {{H_2}}\limits^0  + \mathop {C{l_2}}\limits^{ + 1}  \to 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \\
2\mathop {{H_2}}\limits^0  + \mathop {{O_2}}\limits^0  \to 2\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} 
\end{array}\)

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử:

CaO + CO2  → СаСО3

Na2O + H2O → 2NaOH

SO3 + H2O → H2SO4.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 87 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bảo Lộc

  cân bằng phương trình :

  a, Mg +HNO3 -> (Mg(NO3)2+NO+H2O

  b, Fe+H2SO4 -> Fe2(SO4)3+SO2 + H2O

  c, Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2S + H2O

  d, Al ++ HNO3 -> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

  e,FeCO3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 +S+ CO2 + H2O

  f,Fe3O4 +HNO3 -> Fe(NO3)3 + N2O + H2O

  g, Al +HNO3 -> Al(NO3)3 + N2O + H2O

  h,FeSO4 + H2SO4 +KMnO4 -> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 +H2O

  i,KMnO4 + HCl -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

  j,K2Cr2O7 +HCl -> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

  MK CẦN GẤP LỜI GIẢI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1