YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 87 SGK Hóa học 10

Giải bài 9 tr 87 sách GK Hóa lớp 10

Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau:

a) КСlOз → O3 → SO2 → Na2SO3

b) S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Câu a:

(1) 2КСЮ3 → 2KCl + 3O2 

(2) S + O2 → SO2

(3) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Phản ứng oxi hoá - khử là (1) và (2).

Câu b:

(1) S + H2 → H2S

(2) 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(3) 2SO2 + O2 → 2SO3 

(4) SO3 + H2O → H2SO4

Phản ứng oxi hoá - khử là: (1); (2); (3).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 87 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF