YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 109 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 109 SGK Hóa học 10 nâng cao

Trong các phản ứng phân hủy dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. 2KMnO→ K2MnO2 + MnO2 + O2

B. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

C. 4KClO3 → 3KClO4 + KCl

D. 2KClO→ 2KCl + 3O2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đáp án B

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 109 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON