YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 86 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 86 sách GK Hóa lớp 10

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử:

A. Tạo ra chất kết tủa.

B. Tạo ra chất khí.

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D. Có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố.

Chọn đáp án đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử là có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 86 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON