YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 23.2 trang 54 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.2 trang 54 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm ?

A. H2 + Cl→ 2HCl

B. Cl2 + H2O → HCl + HClO

C. Cl2 + SO2 + H2O → 2HCl + H2SO4

D. NaCl(r) + H2SO4 (đặc) → NaHSO4 + HCl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.2 trang 54 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF