YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao

Trong các dãy chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Fe2O3, KMnO4, Cu;

B. Fe, CuO, Ba(OH)2;

C. CaCO3; H2SO4, Mg(OH)2;

D. AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Chọn B.

Dãy chất đều tác dụng với HCl là:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl+ 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON