ADMICRO

Bài tập 23.11 trang 56 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.11 trang 56 SBT Hóa học 10

Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCl và H2SOĐể trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.11

Đặt x, y là số mol HCl và H2SO4 trong 40 ml dung dịch A.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO+ 2H2O

Số mol NaOH: x + 2y = 1.60/1000 = 0,06 mol (1)

Khối lượng 2 muối : 58,5x + 142y = 3,76 (2)

Từ (1), (2), giải ra : x = 0,04 ; y = 0,01.

CM (HCl) = 0,04/0,04 = 1(mol/l)

CM (H2SO4) = 0,01/0,04 = 0,25 (mol/l)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.11 trang 56 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
VALUEIMP
 • Phan Quân

  Cho 1 mol HCL tác đụng với 1 mol NAOH . Cho quỳ tím vào dung dịch trên sau phản ứng màu của quỳ tím là màu gì ?

  anh em giúp với chân thành cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Hòa tan 13g kim loại kẽm trong dd axit clohidric 14,6%

  a, tính thể tích khí thoát ra ở đktc

  b, tính khối lượng dd HCL đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  hòa tan 13g kim loại kẽm trong dung dịch axit clohidric

  a, tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

  b, tính khối lượng dung dịch HCL đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  cho 1 lượng bột sắt dư vào 100 ml dung dịch axit clohidric. phản ứng xong thu được 3,36 lít khí hidro (đktc)

  a viết phương trình phản ứng

  b tính khối lượng sắt tham gia phản ứng

  c tính nồng độ mol dung dịch axit clohidro đã dung

  giải hộ mình nhékhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  điện phân nóng chảy một muối 11,7g NaX người ta thu được 2,24 lít khí (đktc)

  a) Xác định nguyên tố X?

  b) tính thể tích khí HX thu đc khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lít H2 ở đktc

  c tính tỷ lệ % các khí sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Hòa tan hoàn toàn 8,5g hỗn hợp 2 kim loại X, Y cùng thuộc nhóm IA ở hai chu kỳ liên tiếp nhau vào 140ml dd HCl (D=1,1g/ml), thu được 3,36l khí (đktc) và dd Z.
  a. Xác định tên 2 kim loại X, Y
  b. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dd Z biết nồng độ dd HCl đã dùng là 2,5M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Hòa tan 19,5 kẽm bằng dung dịch axit clohidric

  a) thể tích khí H2 sinh ra (Đktc) ?

  b) nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19,2 g sắt III oxit thì thu được bao nhiêu g sắt ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Câu I: Dùng pương háp hóa học để nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất rắn màu trắng sau: Magie, Natri, Kali oxit, Bạc.

  Câu II: Cho 8,1 g nhiim phản ứng hết trong dung dịch axit clohiđric. Lấy toàn bộ lượng khí sinh ra cho đi qua 48 g

  Đồng (II)oxit nung nóng thu được chất rắn A.

  a, Tính khối lượng chất rắn A bằng 2 cách biết quá trìn khử xảy ra hoàn toàn

  b, Tính khối lượng Mg đủ để phản ứng với lượng HCl đã dùng ở phản ứng trên.

  CâuIII: Dùng Hiđro dư để khử hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp gồm Sắt(III)oxit và Đồng (II)oxit( có tỉ lệ lượng chất lần lượt là 3:4) .Sau phản ứng thu được 29,6 g hỗn hợp kim loại .

  a, Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  b, Tính V hiđro (đktc) đã dùng cho thí nghiệm. Biết V hiđro dư so với ban đầu là 20%.

  Câu IV: Một hợp chất A có %mC=75%, %mH=25%, 4 g khí A (đktc) chiếm thể ttichs 5,6 l.

  a, Tìm CTHH của A.

  b, Đốt cháy hoàn toàn Vml khí A trong 1 bình kính chứa 2 l không khí ở nhiệt độ thường. Sau phản ứng, làm lạnh và đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thu được 1,85 lít khí

  -Tính giá trị của V

  -Tính thể tích mỗi khí có trong bình sau phản ứng.

  ( coi như không khí chỉ có oxi và nitơ, oxi chiếm 20% về thể tích)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cần gấp lắm nka mn.

  Hòa tan hỗn hợp dung dịch A gồm Zn, ZnO phải dùng hết 336ml dung dịch HCl 3,65% thu được dung dịch B và 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Cho toàn bộ dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 57,4g kết tủa.
  a. Tính % khối lượng mỗi chất trong A

  b. Tính khối lượng HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho 5,5g hon hop gom al va fe phan ung voi dung dich hcl 2M thu duoc 0,4g khi hidro.

  a) Tinh % khoi luong moi kim loai trong hon hop dau

  b) Tinh the tich dung dich hcl can dung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  cho 32,8g hổn hợp X gom kẽm và nhôm oxit tac dung voi dd HCL 36,5% (d= 1,2ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml) thu duoc 8,96 lit khi ở dieu kien tieu chuẩn
  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. tính thành phần trăm moi khoi luong o chat ban dau,
  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. tinh thể tich dung dich HCL da dung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Hòa tan hoàn toàn 4,05 gam một kim loại A hóa trị III vào 296,4 g dung dịch HCL, phản ứng vừa đủ thu được 5,04 lít H2 (đktc) và dung dịch B.

  a. Xác ddingj tên kim loại

  b. tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCL và của dung dịch B?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  giúp em với ạ

  Cho clo tạo thành từ HCl tác dụng với dung dịch NaI đẩy được 12,7 gam iot ra khỏi dung dịch. Khối lượng hidro clorua đã bị oxi hoá nỏi trên là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Trộn 50 ml dd HCL 0,12M với 50 ml dd NAOH 0,1M .tìm nồng độ mol các chất đ thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Hòa tan 64g hỗn hợp X gồm cuo và fe2o3 vào dung dịch hcl 20% sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 124,5g hỗn hợp muối khan G'

  A. Tính % khối lượng từng chất trong X

  B. Tính khối lượng dung dịch hcl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Hiđro là một chất khí nhẹ nhất, thường được ứng dụng để bơm vào khinh khí cầu bóng thám không. Trong phòng thí nghiệm, hiđro được điều chế bằng cách cho kẽm tác dụng với axit clohiđric (HCl), sản phẩm phản ứng là muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2)

  a) Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc) khi cho 6,5 gam Zn phản ứng hết với dung dịch HCl

  b) Tính khối lượng HCl cần dùng để phản ứng vừa đủ với 6,5 gam Zn.

  Cho: H = 1 ; Cl = 35,6 ; Zn = 65

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  cho Zn tác dụng với HCl biết khối lượng Zn phản ứng 6,5g

  a, tính khối lượng HCl đã dùng

  b, tính thể tích khí thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  nahco3 co phan ung voi cacl2 khong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Cho 3,9 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng với 200 ml dd HCL vừa đủ, phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc)

  a, tính khối lượng mỗi kim loại

  b, Tính khối lượng mỗi khan thu được

  c, Tính nồng độ mol axit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

VALUEIMP