ADMICRO

Bài tập 7 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) \({n_{AgN{O_3}}} = \frac{{200.8,5}}{{100.170}} = 0,1mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl  + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

0,1 ← 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

CM(HCl) = 0,1 : 0,15 = 0,67 mol/l

b) Số mol khí CO2 tạo thành là:

 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O

0,1 mol                         0,1 mol

Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là:

\(C{\% _{HCl}} = \frac{{36,5.0,1}}{{50}}.100\%  = 7,3\% \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Hy Vũ

  Giải giúp mình câu này vs

  Hòa tan hoàn toàn 8,9 g hỗn hợp X gồm hai kim loại Zn và Mg trong dung dịch HCl dư thì thu được 4,48l khí H2 đktc. Tính% khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho 0.99g hh gồm kim loại kiềm A và K vào nước được dd X . để trung hòa dd X cần 50ml dd HCl 1M. xác định A và?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Hòa tan hoàn toàn 14,2g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại X và Y liên tiếp nhau trong nhóm IIA bằng 1 lượng vừa đủ dd HCl thu được 3,36 lít khí(đktc).X và Y là

  A.Be và Mg

  B.Mg và Ca

  C.Ca và Sr

  D.Sr và Ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Hỗn hợp gồm 2 kim loại X và Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp của nhóm IIA.Cho 6,4g hỗn hợp trên phản ứng hết với dd HCl thu được 4,48 lít khí \(H_2\)(đktc).X và Y là

  A.Be và Mg

  B.Mg và Ca

  C.Ca và Sr

  D.Sr và Ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Cho 4,8g kim loại X thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dd HCl thu được 4,48 lít khí \(H_2\)(đktc).X là

  A.Be

  B.Mg

  C.Ca

  D.Ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Cho 4,2gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng hết với dung dịch HCL .thấy thoát ra 2gam khí H2. Tính khối lượng muối được tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  cho 0,99 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm A và kali vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 50 ml dung dịch HCl 1M. Tìm A và tính %m mỗi kim loại ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  hợp chất X có RCl2 vs R kí hiệu của kim loại PTK của X gấp 3,068 lần PTK CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  viết phương trình chứng minh hcl có tính axit và tính khử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  tính khối lượng Al tham gia phản ứng và thể tích khí H2 thoát ra ở đktc khi hòa tan Al bằng 300ml dung dịch HCl 2M ?

  MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  1. Hoà tan hoàn toàn 2,56g hỗn hợp gồm Mg và Fe trong 100ml dung dịch HCl thu được 1,792 lít khí H2(đktc).

  a.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu .

  b.Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

  2. Hoà tan hoàn toàn 2,98g hỗn hợp gồm Zn và Fe trong 100ml dung dịch HCl thu được 1,12- lít khí H2(đktc).

  a.Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu .

  b.Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Hòa tan 0,45g 1Kim loại A trong dd HCl rồi cô cạn thì đc 2,225g muối khan. Tìm A

  Giải lẹ dùm em với, Em đang cần gấp ( giải chi tiết ra ạ )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  1.bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau:

  a.NaCl,NaOH,NaNO3,HCl

  b.KCl,KNO3,Na2CO3,NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Tại sao HCl, NaCl tan tốt trong nước.Trong khi đó CO2, O2,N2,... lại ít tan trong nước?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Cho 2.8g Fe phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu đc V (1) khí ở đkc . Tìm V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có 1 khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.
  a. tính nồng độ mol/ lít của dd H2SO4 ban đầu.
  b. Xác đinh công thức phân tử của muối halogenua.
  c. tính x.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  cho 14,799g muối clorua của kim loại M tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 30,3072g kết tủa AgCl ( H =96% )

  a) viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm M. Biết M < 90

  b) nguyên tố M có 2 đồng vị là X và Y ,có tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Y. tính số khối của X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho hỗn hợp 3 kim loại Cu, Mg, Fe tác dụng với dung dịch hcl dư dc 4,48 lít khí (dktc) và 6,4 gam chất rắn. Lọc bỏ chất rắn, cho dung dịch còn lại tác dụng với dd Naoh dư, thu lấy kết tủa đem đun nóng trong không khí đén khối lượng không đổi dc 12g chất rắn. Xác định %m mỗi chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Giúp mình bài này với ạ. (Tự luận)

  1/Hoà tan hh Zn và ZnO phải dùng 100,8ml dd HCl 36,5% (D=1,19g/ml) thu được 0,4 mol khí. Tính thành phần % về khối lượng các chất trong hh Zn và ZnO ban đầu.

  2/ Cho 26,6g hỗn hợp KCl và NaCl hoà tan vào nước để được 50g dd. Cho dd trên tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thu được 57,4g kết tủa. Tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong hh KCl, NaCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA