YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 106 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 106 sách GK Hóa lớp 10

Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sau:

a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCl để kết tủa hoàn toàn 200g dung dịch AgNO3 8,5%.

b) Khi cho 50g dung dịch HCl vào một cốc đựng NaHCO3 thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

a) \({n_{AgN{O_3}}} = \frac{{200.8,5}}{{100.170}} = 0,1mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl  + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

0,1 ← 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

CM(HCl) = 0,1 : 0,15 = 0,67 mol/l

b) Số mol khí CO2 tạo thành là:

 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Phương trình hóa học của phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O

0,1 mol                         0,1 mol

Nồng độ phần trăm của dung dịch HCl là:

\(C{\% _{HCl}} = \frac{{36,5.0,1}}{{50}}.100\%  = 7,3\% \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 106 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON