YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 23.3 trang 55 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.3 trang 55 SBT Hóa học 10

Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua?

A. P2O5

B. NaOH rắn

C. Axít sunfuric đậm đặc

D. CaCl2 khan

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.3 trang 55 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF