YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 23.12 trang 56 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.12 trang 56 SBT Hóa học 10

Có 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau đây: NaCl, NaNO3, HCl

Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 3 dung dịch đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.12

+ Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HCl (quỳ tím chuyển màu đỏ).

+ Phân biệt 2 dung dịch còn lại bằng dung dịch AgNOdung dịch nào có kết tủa màu trắng khi tác dụng AgNO3 dung dịch NaCl.

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

+ Còn lại là dung dịch NaNO3

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.12 trang 56 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF