ADMICRO
VIDEO

Bài tập 6 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho 10 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50 gam dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 (lấy dư) thu được 7,175 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa Hvà Cl2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Số mol Cl2 và Htrước phản ứng:

nCl2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

nH= 10 : 22,4 = 0,45 mol

                                H2 + Cl2 → 2HCl    (1)

Trước phản ứng:        0,45    0,3        0

Phản ứng:                 0,3                 0,6

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3   (2)

0,05                  0,05

Trên mặt lí thuyết số mol HCl tạo ra được tính dựa trên chất phản ứng hết là Cl2

Theo pt (1) ⇒ nHCl = 2. nCl2 = 2.0,3 = 0,6 mol

Khối lượng dung dịch HCl thu được: mdung dịch = 385,4 + 0,6.36,5 = 407,3 (g).

Số mol HCl có trong 50 gam dung dịch theo lí thuyết: (0,6. 50)/407,3 = 0,074 (mol).

Số mol HCl thực tế có trong 50 gam dung dịch được tính từ phương trình phản ứng (2) là:

nHCl = nAgCl = 0,05 mol.

Hiệu suất phản ứng: H% = (0,05/0,074).100% = 67,56%.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON