ADMICRO
VIDEO

Bài tập 23.6 trang 55 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.6 trang 55 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

B. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

C. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

D. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.6

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.6 trang 55 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF