ADMICRO

Tính KL kim loại khi cho 12,1g hỗn hợp Fe và Zn tác dụng 14,6g HCl?

bởi Phạm Khánh Ngọc 08/04/2019

Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn tác dụng vừa đủ vs 14,6g HCl.

a/ Tính m khối lượng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

b/Tính m muối thu đc theo 2 cách.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol HCl là:

  nHCl = m/M = 14,6/36,5 = 0,4 (mol)

  PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2↑

  ----------x------2x---------x------x--

  PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2↑

  ----------y------2y-------y-------y--

  Gọi nFe = x (mol) và nZn = y (mol)

  Ta có hpt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}mFe+mZn=12,1\left(g\right)\\nHCl=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+65y=12,1\left(g\right)\\2x+2y=0,4\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Giải hpt, được:

  x = y = 0,1 (mol)

  Khối lượng mỗi kim loại trong hộn hợp ban đầu là:

  mFe = n.M = 0,1.56 = 5,6 (g)

  => mZn = 12,1 - 5,6 = 6,5 (g)

  b) Cách 1:

  Khối lượng muỗi thu đượclà:

  mmuối = mFeCl2 + mZnCl2 = 0,1.127 + 0,1.136 = 26,3 (g)

  Cách 2:

  Khối lượng muỗi thu đượclà:

  mmuối = mhh + mHCl - mH2 = 12,1 + 14,6 - 0,4 = 26,3 (g)

  Vậy ...

  bởi Hoàng Lê 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP