YOMEDIA
UREKA

Bài tập 23.10 trang 56 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.10 trang 56 SBT Hóa học 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là

A. 40,5g    

B. 45,5g

C. 55,5g    

D. 60,5g

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.10

nH2 = 0,5 mol

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nMg = x; nFe = y

nH2 = x + y = 0,5 mol

mhh = 24x + 56y = 20g

Giải hệ phương trình ta có x = y = 0,25 mol

mMgCl2 = 0,25.95 = 23,75 g

mFeCl2 = 0,25.127 = 31,75g

Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75 = 55,5g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.10 trang 56 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON