ADMICRO

Tính thể tích H2 khi cho 7,5g Al và Mg tác dụng với HCl?

bởi Hy Vũ 08/04/2019

Câu 1 :

Cho 7.5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl

a) Hãy tính khối lượng hỗn hợp muối thu được sau phản ứng . Biết Nhôm chiếm 36% về khối lượng trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính thể tích khí hidro (đktc) thu được ở trên ?

Câu 2 :

Dùng khí hidro để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và sắt (III) oxit . Biết trong hỗn hợp sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng . Tính thể tích khí H2 cần dùng (đktc)

Câu 3 :

Cho 13 gam kẽm vào dung dịch có chứa 21,9 g axit clohidric

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ?

b) Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng ( ở đktc)

c) Sau khi phản ứng kết thúc cho giấy quỳ tím vào hỏi quỳ tím chuyển sang màu gì ? Vì sao ?

Cảm ơn các bạn nhiều <3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 1 :

  mAl = \(7,5\times\dfrac{36}{100}=2,7\left(g\right)\)

  => nAl = \(\dfrac{2,7}{27}=0,1\) mol

  mMg = mhh - mAl = 7,5 - 2,7 = 4,8 (g)

  => nMg = \(\dfrac{4,8}{24}=0,2\) mol

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  0,1 mol------------> 0,1 mol-> 0,15 mol

  .....Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2

  0,2 mol-----------> 0,2 mol-> 0,2 mol

  mhh muối = mAlCl3 + mMgCl2 = (0,1 . 133,5) + (0,2 . 95) = 32,35 (g)

  VH2 thu được = (0,15 + 0,2) . 22,4 = 7,84 (lít)

  bởi Nguyễn Thị Trúc Huyền 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
STICKY-VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

STICKY-VALUEIMP