ADMICRO

Bài tập 23.4 trang 55 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.4 trang 55 SBT Hóa học 10

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử

A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl+ 2H2O

B. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

C. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

D. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.4 trang 55 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
VALUEIMP
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  1) Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dd NaOH 4M (ở nhiệt đọ thường).

  a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng sảy ra.

  b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dd sau phản ứng (thể tích dd thay đổi không đáng kể).

  2) Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dd thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? Vì sao?

  3) Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2, biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dd NaI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  1) Cho 500ml dd HCl 1,4M phản ứng với 16g CuO thu được dd A. Xác định khối lượng và nồng độ mol/lít mỗi chất trong dd A.

  2) Cho 500ml dd NaOH 1,8M phản ứng với 500ml dd FeCl3 0,8M thu được dd A và chất rắn B. Xác định khối lượng chất rắn B và nồng độ mol/lít mỗi chất trong dd A.

  3) Cho 1,96 gam bột Fe vào 100ml dd CuCl2 10% (d=1,12g/ml)

  a) Viết phương trình phản ứng.

  b) Tính nồng độ mol/lít của chất trong dd sau phản ứng (coi thể tích dd thay đổi không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Một hỗn hợp A gồm Al và Mg. Hòa tan m gam A trong dd HCl dư thu được 10,08l khí H2 (đktc). Nếu cũng hòa tan m gam A trong dd NaOH thấy còn lại 3,6g kim loại ko tan. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  1) cho 0,78 gam một kim loại nhóm IA tác dụng với HCL thu được 0,224 lít khí thoát ra (dktc) .Định tên kim loại đó
  2) Khi cho 5,4 gam một kim loại M tác dụng với oxi không khí thu được 10,2 gam 1 oxit M2O3.Tìm kim loại M
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  5. Cho 8.64 gam hỗn hợp gồm Fe2o3 và 1 kim loại có hóa trị II số mol = nhau tác dụng vừa đủ với 320 ml dung dịch HCL 1M . Xác định oxit chưa biết ?

  6. Cho 11.52 gam hỗn hợp gồm MgO và một oxit kim lọa có hóa trị III có số mol = nhau . Tác dụng vừa đử với 240 ml dung dịch H2SO4 1M . Xác định oxit kim loại chưa biết ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  1) Cho 39,15 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, khí sinh ra cho tác dụng với một lượng sắt dư thì thu được bao nhiêu gam muối. Biết hiệu suất của cả quá trình là 86%.

  2) để điều chế được đủ lượng khí Clo tác dụng vừa đủ với 14,4 gam Mg thì người ta cần dùng bao nhiêu gam KMnO4. Biết hiệu suất phản ứng điều chế cho Clo là 80%.

  3) Người ta có thể điều chế được bao nhiêu lít khi Clo (đktc) từ 63,2 gam KMnO4. Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

  4) Cho 13,05 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc dư thì thu được 8,52 gam khí Clo. Tính hiệu suất cảu phản ứng.

  5) Đun nóng 6,125 gam KClO3 với HCl đặc. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích Cl2 thu được ở ĐKTC là bao nhiêu.

  6) Có 12 litts hỗn hợp 2 khí Cl2 và H2 đựng trong bình thạch anh đậy kín. Chiếu sáng để phản ứng sảy ra thì thu được một hỗn hợp khí chứa 30% thể tích là khí sản phẩm, lượng Cl2 còn lại 20% so với ban đầu (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất)

  a) Tính % thể tích của hỗn hợp trước và sau phản ứng.

  b) Tính hiệu suất phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  cho dung dịch HCL đặc ,dư tác dụng với 6,96 gam MnO2 . lượng khí cho sinh ra oxi hóa hoàn toàn kim loại M , tạo ra 7,6 gam muối . kim loại M là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Xác định FexOy

  bởi Anh Trần 12/11/2018

  Để hòa tan 1g oxit FexOy cần 13,035 ml dd HCl 10 % (d=1,05g/ml). Xác định FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Hoà tan 7g hỗn hợp gồm 1 kim loại hía trị I và 1 kim loại hía trị II trong dung dich HCl. Sau phản ứng phát ra 4,48l H (đktc).

  a) tính khối lượng HCl cần dùng.

  b) tính tổng khối lượng muối sinh ra

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thiên Mai

  Cho sản phẩm tạo thành khi đun nóng hỗn hợp gồm 5,6g bột sắt và 1,6 bột lưu huynh vào 500ml dung dịch HCl thì thu được khí bay ra và một dung dịch A

  a, Tỉnh thành phần % về thể tích của hỗn hợp khí

  b, Đê trung hòa HCl còn thừa trong dd A phải dùng 125ml dd NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  HÒA TAN 2,3G NATRI VÀO 100ML DD HCL 2M

  A, TÍNH THỂ TÍCH KHÍ THOÁT RA Ở DKTC

  B, TÌM NỒNG NỘ MOL CÁC CHẤT TRONG DD SAU PỨ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  cho một lượng mưới cacbonnat trung hòa của kim loại kiềm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 10% thì sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 14,77%. Xác định công thức công thức hóa học của muối cacbonnat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  hỗn hợp X gồm M2CO3 ,MHCO3 và MCl với m là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hh X ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thây còn lại 18,74 gam chất rắn ,cũng đem 20,29 gam X trên tác dụng hết với 500ml dd HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dd Y. cho Y tác dụng với dd AgNO3 dư thì thu được 74,62gam kết tủa ,Tìm kim loại M

  Giúp dùm ạ ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Hòa tan hoàn toàn1,17(g) một kim loại A, có hóa trị không đổi vào dung dich HCl 1,2M (phản ứng vừa đủ) thì thu được 0,336l khí. Tìm tên kim loại A và thể tích dung dịch HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho 0,48g một kim loại thuộc nhóm IIA vào đ hcl dư thì sau phản ứng thu được đ có khối lượng tăng 0,44g . xác định kim loại nhóm IIA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  7. Cho 8g hỗn hợp gồm Mg , Fe tác dụng vừa đủ vs dd Hcl thì thu đc 4.48l khí ở đktc ?

  a. Viết Ptpu

  b. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu ?

  c. Tính thể tích Hcl đã dùng ở đktc ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cho m gam hỗn hợp gồm Ca và Al tác dụng với dd HCl dư thì thấy có 18,25g HCl đã phản ứng. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cl2 dư thì thu được 24,45g hỗn hợp hai muối. Xác định m và % về khối lượng các muối trong hỗn hợp đầu.

  Giúp mình với, nghĩ mãi không ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho 8g fe2o3 tan hết trong 192g dd HCl vừa đủ

  A. Viết pthh

  B. Tính khối lượng muối tạo thành

  C. Tính nồng độ phần trăm trong dd thu dc sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  hòa tan 11g hỗn hợp sắt và nhôm vào dd HCL vừa đủ sau pư thu đk 39,4g hỗn hợp

  A. Viết ptpư sảy ra

  B. Tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

  C. Tính tổng số mol axit đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

VALUEIMP