ADMICRO

Bài tập 23.7 trang 55 SBT Hóa học 10

Bài tập 23.7 trang 55 SBT Hóa học 10

Cho 15,8g KMnO4 tác dụng hết với dung dịch HCl đậm đặc. Giả sử hiệu suất phản ứng là 100% thì thể tích (đktc) khí Cl2 thu được là

A. 5,6 lít    

B. 0,56 lít

C. 2,8 lít    

D. 0,28 lít

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.7

Đáp án A

KMnO4 + 8HCl → KCl + MnCl2 + 5/2Cl+ 4H2O

0,1 mol 

\({n_{C{l_2}}} = \frac{{5{n_{KMn{O_4}}}}}{2} = 0,25mol\)

⇒ V = 5,6 lít 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.7 trang 55 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
VALUEIMP

 

VALUEIMP