ADMICRO

Tính thể tích H2 khi cho 10.8g Al tác dụng với 800ml HCl?

bởi thúy ngọc 08/04/2019

Cho 10.8 gam Al tác dụng đủ với 800ml dung dịch hcl xM, sau phản ứng thu được dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc) . Tính :

a> Giá trị của V và x

b> Nồng độ mol (CM) của dung dịch Y

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(nAl=\dfrac{m}{M}=\dfrac{10,8}{27}=0,4\left(mol\right)\)

  \(P.tr:2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

  ..............\(2........6............2..........3\)

  ............\(0,4......1,2.........0,4......0,6\)

  a.

  Đổi:\(800ml=0,8l\)

  Nồng độ mol của dd HCl là:

  \(C_MHCl=x\left(M\right)=\dfrac{n}{V}=\dfrac{1,2}{0,8}=1,5\left(M\right)\)

  Thể tích khí hiđro thu được là:

  \(VH_2=V\left(l\right)=n.22,4=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\)

  b.

  Nồng độ mol của dd Y(dd AlCl3)

  \(C_MAlCl_3=Y\left(M\right)=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,4}{0,8}=0,5\left(M\right)\)

  bởi Tran Van Hien 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP