ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy viết ba phương trình hóa học của phản ứng trao đổi giữa axit clohiđric với ba loại hợp chất khác nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ba phản ứng trao đổi giữa axit HCl với ba hợp chất khác nhau:

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

2HCl + CaO →  CaCl2 + H2O

2HCl + Ba(OH)→  BaCl+ 2H2O.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 130 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bach dang

  cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).

  a)      Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

  b)      Xác định nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng tinh thể của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.

  a)      Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

  b)      Tính nồng độ mol của các chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 I2 từ dung dịch NaI.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Muối NaCl có lẫn tạp chất NaI.

  a)      Làm thế nào để chứng minh rằng trong muối NaCL nói trên có lẫn NaI?

  b)      Làm thế nào để có NaCl tinh khiết.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Giải thích hiện tượng trong các thí  nghiệm sau và viết PTHH

  Hòa tan hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3vào nước thu được dung dịch A

  a/ cho từ từ dung dịch HCl vào A không thấy có dấu hiệu xảy ra phản ứng

  b/ cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A thu được dung dịch B và khí C. Cho dung dịch B vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa D

  c/ cho từ từ dung dịch A vào dung dịch HCl dư thấy khí thoát ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

   Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch (lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

   Cho 100ml dung dịch MgCl2 2m tác dụng đủ với dung dịch AgNO3. Khối lượng kết tủa thu được là

  A 28.7 gam          B 57.4 gam

  C 43.05 gam      D  14.35gam

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  1) Hòa tan 8.3g al và fe trong dd hcl dư thu đc 5.6l h2 ở đktc và thu đc A

  a) tính klg mỗi kim loại trong hốn hợp ban đầu

  b)tínhh Vhcl 2m đã dùng biết răng đã lấy nhiều hơn 0.2l dd so với lượng cần thiết

   

  2) cho m g hỗn hợ Fe2O3 và Zn tác dụng vừa đủ với đ Vl dd hcl 0.5m thu được 1.12l khí ở đktc sau phản ứng thu được 16.55g muối khan . Tính M,m

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Câu 8: 300 gam dung dịch X gồm NaCl 5,85% và NaF 6% tác dụng với dung dịch AgNOdư thu được m gam kết tủa Y. Giá trị của m là

  A. 43,05                     B. 28,70                     C. 57,40                     D. 71,75

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Hòa tan hết 15,55 g hh X gồm Fe, Al, Mg và Zn vào dd HCl dư, sau p/ư thu 0,4 mol H2. Mặt khác, nếu đốt hết hỗn hợp X trên trong O2 dư, thu được 23,15g chất rắn Y. Phần trăm khối lượng của Fe trong X?

  Các bản giải chi tiết giúp mình nhé. thanks hiuhiu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hỗn hợp X gồm KCl, KClO3. Người ta thêm vào X 10g MnO2, ta thu được hỗn hợp Y có khối lượng là 49,4g. Nung Y ở nhiệt độ cao đươck chất dẫn Z và khí P. Cho Z vào dung dịch AgNOdư, ta thu được 67,4g kết tủa. Tìm % khối lượng từng chất trong X.

  Mọi người giúp Tú với. Cần gấp lắm ạ bucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  có 4 lọ , mỗi lọ đựng một dung dịch ko màu : NaCl , HCl , Na2SO4 , Ba(NO3)2 . Hãy phân biệt dung dịch đựng trong 4 lọ bằng phương pháp hóa học . Viết phương trình của các phản ứng xảy ra , nếu có .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  1,Hòa tan 4,48 gam Mg bằng dd HCl thoát ra 0,4 gam H2.
  a,Xác định số mol của Mg, biết MH=1.
  b,Mg có 2 đồng vị, trong đó có đồng vị 
  24Mg. Xác định số khối của đồng vị thứ 2, biết tỉ lệ 2 đồng vị lần lượt là 4:1.


  2/Hợp chất Z cấu tạo từ M+ và X2-. Tổng số hạt mang điện của M+ là 21. Tổng số hạt mang điện của X2- nhiều hơn số hạt mang điện của M+ là 13 hạt. Xác định M,X.
    Giúp mình với cảm ơn nhiều ạ!

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Cho 6,3g hỗn hợp A gồm hai kim loại Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2 đktc

  a) tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A

  b) Lượng khí H2 ở trên khử đủ 17,4g Oxit của kim loại m.Xác định CTHH  của oxit kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Có sáu chất bột rắn màu sắc giống nhau: CuO,FeO,Fe2O3,MnO2,Ag2O, và hỗn hợp Fe,FeO. Nếu chỉ dùng dd HClthì có thể nhận biết được mấy chất rắn??????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Cho 8g oxit k.loai biết hoá tri 2 tác dụng hoàn toàn vs dd HCl 20% thu đc 13g muối clorua 

  a) tìm tên oxit kim loai 

  b ) tích mdd HCl đã dùng 

   

  Bài 2 : hoà tan hoàn toàn 3.68g kim loại A vào 200g H2O thu đc dd X và luơng khí H2 . Biết nếu cho qua CuO dư thì sinh ra 5.12 g Cu 

  a) xác đinh ten A 

  B) tínb c% dd X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  1/Cho a mol khí HCL vào 92,7g H2O được ddA.Lấy 1/5 ddA tác dụng với dd AgNO3 dư được 5,74g kết tủa. Nồng độ phần trăm của dd A?

  2/Cho 0,03 mol hỗn hợp 2muối NaX, NaY (X,Y là halogen thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau) tác dụng AgNO3 dư thu đc 4,75g kết tủa. X và Y là?

  giúp e giải mấy bài halogen nỳ vs e chưa hỉu lắmhum !!! thks nhìu ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1.75g hh gom 3 kim loai Fe, Al, Zn tan het trong dd HCl thi thu duoc 1.12l khi(dktc) ca dd X. Co can dd X thu duoc m g muoi. Tim m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Hoa tan 10 g hon hop Fe va Fe3O4 bang mot luong dd HCl vua du, thu duoc 1.12 lit hidro va dd X. Cho dd X tac dung voi dd NaOH du. Lay ket tua thu duoc dem nung nong trong khong khi den kho luong ko doi thu duoc chat ran Y. Tim khoi luong chat ran Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Từ hỗn hợp gồm Al2O3, MgCOvà NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl3, MgCl2, NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho hỗn hợp khí X gồm FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48l khí hỗn hợp. Dẫn khí này qua Pb(NO3)2 dư sinh ra 23,9g kết tủa đen

  a, Tính tỉ lệ mol các khí có trong hỗn hợp

  b, Tính %m của mỗi chất trong hỗn hợp X
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho a (g) hh X gồm: Al, Mg, Cu tác dụng vừa đủ với 100ml hh HCl 1M thấy giải phóng V lít khí H ở (dktc)

  a)  Viết PTHH xảy ra

  b) Tính V

  giúp mk với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

            Cần đáp án gấp, em cảm ơn >.<

  C1: Hòa tan hoàn toàn 21.4 g hỗn hợp Al2O3 và Fe trong dung dịch HCl 20% dư, phản ứng xong thu được 4.48l khí
  - Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  - tính khối lượng dung dịch HCl biết đã dung dư 8% so với lượng cần dung

  C2: cho 3.24 g một kim loại M tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl 1.8M. Tìm M và tính nồng độ mol của dd sau phản ứng

  C3: Hòa tan hoàn toàn 17.7 g hỗn hợp Zn và Fe vào 800ml dd HCl 1M dư được 6.72 l khí và dd Y

  -         Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  -         Tính nồng độ mol HCl trong dd Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

   Cho 31,2g hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl 2M.sau phản ứng thu được 1,6mol khí hiđrô (dktc).tính khối lượng mỗi chất của hợp chất đã cho?tính nồng độ phần trăm  dung dịch sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Hỗn hợp bột A chứa Mg và Fe. Cho 3,16 gam hỗn hợp A tác dụng với 250ml dung dịch CuCl2 nồng độ z (mol/lít). Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và 3,84 gam chất rắn D. Thêm vào dung dịch B một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc kết tủa tạo thành, rồi nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,4 gam chất rắn E gồm hai oxit kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

              a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

              b.  Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và giá trị z.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  C1: Cho 10.8 g hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng với 102.2 g dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 5.6 l khí
  - tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  - tính % nồng độ các chất trong dung dịch A

  - cho dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3. tính khối lượng kết tủa.
  C2: cho 1.74 g hỗn hợp A gồm nhôm và magie tác dụn vừa đủ 100ml dung dịch HCl có D = 1.05 g/ml, thu được 1.792l H2 và dung dịch X.

  - tính % khối lượng của nhôm

  - cho dung dịch X tác dụng vừa đủ 50 g dung dịch AgNO3 thu được dung dịch Y. Tính C% dung dịch Y

  C3: hòa tan hoàn toàn 10.3 gam hỗn hợp Mg và MgCO3 trong 100g dung dịch HCl 18.25% thu được dung dịch X và 4.48l hỗn hợp khí Y

  - tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  - tính nồng độ % của các chất trong dung dịch X

  - cho toàn bộ lượng khí H2 trong Y tác dụng với 1.68 l khí Cl2 (hiệu suất phản ứng 80%) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm thu được vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Hòa tan hết 12,99 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn trong cốc đựng dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng ) thu được dụng dịch A và 7,392 lít khí H2.

  a. Viết các pthh đaz xảy ra.
  b.Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch A.
  c.Trộn 8,66 gam hỗn hợp X với 6,48 gam kin loại R thì thu đc hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Clo Oxi thì thu được 28,99 gam hỗn hợp chất rắn Z. Cho Z td với dd HCl dư thì thu được 3,136 lít khí H2 và dung dịch T. Tìm kim loại R và khối lượng muối có trong dd T.
  (Các pư xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đã quy về đktc)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON